Instagram tõstab noorte luulehuvi

Kui varem olid inimesed harjunud luulet lugema raamatust, siis nüüd piisab sotsiaalmeediarakenduse Instagram avamisest. Ehkki nii mõnigi ei pea Instagrami luulet pärisluuleks, on selle menu toonud eriti noorema põlve seas värske huvi luule kui kunstiliigi vastu ja ka luuleraamatute müügi kasvu terves läänemaailmas.