Muuseumide ühishoidla kavandajad lubavad mõelda ka varjenditele

Kui valitsus hakkab sügisel pidama riigieelarve strateegia läbirääkimisi, loodab kultuuriministeerium saada neli miljonit eurot muuseumide ühishoidlate projekteerimiseks. Hoidlaprojekti eestvedajad lubavad mõelda ka kultuuriväärtuste kaitsmisele välisagressori võimaliku rünnaku korral.