Karlo Funk: filmist ei saa mõelda ainult kui ühest kohalikust avalikust teenusest

30. mail asus kultuuriministeeriumis tööle audiovisuaal- ja digikultuurinõunik Karlo Funk. Intervjuus kinnitas Funk, et filmivaldkonna üks suurem teema saab olema kohanemine ja uute tuluteenimise teede leidmine kinokriisi järgses olukorras