Kultuuriloolise kolhoosikeskuse päästab kiindunud kogukond

Igal jõukamal nõukogude-aegsel ühis- ja riigimajandil oli oma keskusehoone ehk kontor-klubi. Taasisesesvunud Balti riikides seisavad erakätesse läinud keskusemajad aga sageli tühjana. Eesti Kunstiakadeemia doktorant osutab värskes teadusartiklis võimalusele, et tühjenemisohus maapiirkonda võiks mitmeotstarbeline taas kasutusse võetud hoone hoopis tugevdada.