VHK eesti keele õpetaja: kirjandus on hariduse osa, see pole ainult meelelahutus

Viimastel aastatel on üha vähenenud eesti keele lõpueksamil kirjanduse osatähtsus. Vanalinna Hariduskolleegiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja Tiina Veismanni arvates peaks eksam olema mitmekesisem​ ning võiks olla isegi aastaid, kus klassikase kirjandi asemel peavad noored kirjutama hoopis retsensiooni.