Aivar Kulli ajalootund. Diktaatorlik võim ja selle tööriistad

Järgnev on õigupoolest väike memuaristlik essee, mille avaldasin esmalt oma kriitikakogumikus “Kull ja kiri” (Ilmamaa, Tartu 2015) pealkirjaga “Ühe novelli lugu”, ent mis tundub praegusel ajataustal kuidagi veelgi tähenduslikum, kirjutas Aivar Kull värskes ajalootunnis.