Piret Hartman: raamatukogud peavad olema kättesaadavad kõigile

26. augustil kultuurilehes Sirp avaldatud Maria Mölderi artikkel raamatukogude tasuta kasutamise kohta osutab väga õigele teemale. Raamatukogud hoiavad meie kultuuripärandit ning olid, on ja jäävad kõigile kättesaadavateks kogukonnakeskusteks.