“Kultuuristuudio. Arutelu” küsib, kas eesti kirjakeele normi aeg on ümber

Eesti keele instituut kavandab suuri muutusi eesti kirjakeele normi kujundamisel. Õigekeelsussõnaraamat saab osaks ühendsõnastikust ja kirjakeele norm võrdsustub justkui ühiskeelega, mis lähtub sellest, kuidas inimesed keelt kasutavad. Kas senise eesti kirjakeele normi aeg on ümber, uurib kolmapäeval “Kultuuristuudio. Arutelu” uue hooaja avasaade.