Maris Kirme. Unustusehõlma vajuv eesti muusikapärand

Maris Kirme arutleb ajakirjas Muusika eesti muusikapärandi muret tekitava seisu ja saatuse üle, märkides, et siinkohal ei saa loota ainult avalik-õiguslikele teadus- ja arendusasutustele ning rahapuuduse kõrval tekitab ses valdkonnas probleeme ka muusikateadlase oskustega kaadri puudus.