Keeleminutid. Käib keeletöö ja vile(koor) koos

Eesti keele üle arutletakse kogu aeg – mõnikord ollakse tulisemad, teinekord mesisemad. Juureldakse sellistegi finesside üle, et mis vahet on sidesõnadel ja ja ning. Lahakem seda põletavat küsimust kolmest vaatenurgast: keeleteadlase, keelekorraldaja ja keeletoimetaja omast, sõnas EKI nooremteadur Lydia Risberg “Keeleminutites”.