Autorihüvitusfondi baasrahastus kasvab tuleval aastal 400 000 euro võrra

Esialgu autorihüvitusfondi ning seeläbi ka laenutushüvitiste kasvu riigieelarve läbirääkimistel laual ei olnud, nüüd aga otsustati seda siiski tõsta 400 000 euro võrra ehk autorihüvitusfondi lähiaastate baasrahastuseks saab 650 000 eurot.