Ilmus Lotmani semiosfääri mudelil põhinev käsitlus digitaalsest ühiskonnast

Tallinna Ülikooli kirjastus andis välja Indrek Ibruse, Maarja Ojamaa ja John Hartley teose “Digitaalsest semiosfäärist. Kultuur, meedia ja teadus antropotseenis”, mis võtab vaatluse alla nüüdisaegse meediastunud maailma, lähtudes seejuures Juri Lotmani kultuurisemiootikast. Raamatu esmatrükk ilmus inglise keeles 2021. aastal Bloomsbury kirjastuses.