Klaas-Lang keelereformist: kirjakeel peab olema üheselt arusaadav

Eesti keelenõukogu esimees professor Birute Klaas-Lang arutles Vikerraadio “Keelesaates” keelemaine alustalade üle, rõhutades muu hulgas, et plaanitavate keeleseaduse muudatuste juures on oluline see, et normeeritud kirjakeel, mida ametlikus suhtluses kasutatakse, oleks meil ikkagi üks ja üheselt arusaadav.