Tartu Kunstimuuseum saab omale sihtasutuse

Kultuuriminister ja Tartu linnapea allkirjastasid ühiste kavatsuste protokolli, mille alusel hakatakse looma Tartu Kunstimuuseumile Sihtasutust. Sihtasutuse peamised eesmärgid on riigile kuuluva muuseumikogu pikaajaline säilitamine ja arendamine, sotsiaalse vastutuse ja hea juhtimistava järgimine ning jätkusuutlik majandamine.