Aivar Kulli ajalootund. August Gailit ja sõda

Aivar Kulli seekordne Ajalootund sai tõuke kirjavahetusest ja telefonikõnedest August Gailiti sünnikodu seltsiga. Kull avab oma jutus kirjaniku tekstides tehtud tähelepanekuid ja hoiakuid sõja kohta läbi aastate.