Keeleminutid. Perekondlikud suhted sõnaliikide vahel

Kui Austria filosoof Ludwig Wittgenstein vormistas oma “Loogilis-filosoofilist traktaati” (Tractatus Logico-Philosophicus 1918, ilmus 1921), ei osanud ta arvatavasti aimata, et on ladumas vundamenti keelelisele pöördele, tõdes EKI vanemteadur Geda Paulsen “Keeleminutites”.