Majaomanike sõnul piirab Paide vanalinna uus kaitsekord nende huve

Paide vanalinna uue kaitsekorra eelnõu piirab majaomanike arvates nende õigusi ja ei korva piirangutega tekkivat kahju.Koostajate hinnangul kaitsekord rangemaks ei muutu ja kuna kultuuriväärtused jagatakse kolme kaitse-kategooriasse, siis osa hoonete kaitsekord hoopis leeveneb.