Privaatsuspoliitika

Uudised24.online tagab selle veebisaidi külastajatele täieliku privaatsuse austamise kooskõlas riiklike ja Euroopa seadustega, eelkõige isikuandmete kaitse üldmääruse Euroopa direktiiviga. Saidi nime külastamine ei sisalda külastajat tuvastavate isikuandmete saatmist iseenesest, ei käsitsi ega automaatselt. Ainult mõned juhuslikud teenused hõlmavad mõnede isikuandmete saatmist, mis on vabatahtlik ja alati külastaja teadlikul nõusolekul. Saadetud andmeid töötleb uudised24.online kehtiva isikuandmete kaitse seaduse tingimuste kohaselt, eeldades, et uudised24.online, et andmed on kindlad ja täpsed ning mille külastaja sisestas või mille need sisestasid kolmandad isikud, kuid alati nõuetekohasel loal. See privaatsuspoliitika on osa uudised24.online veebilehe kasutustingimustest ning reguleerib külastajate isikuandmete kogumist ja töötlemist ning nende õiguste kasutamist vastavalt kehtivale isikuandmete kaitse seadusele. Saidi nimi on üksus, mis vastutab külastajate isikuandmete kogumise ja töötlemise eest. uudised24.online kogub andmeid ainult kolmes olukorras: “Tutvumisreserv”, “Kontaktid” ja “Infobülletään”. Kogutud isikuandmeid säilitavad uudised24.online ainult vajaliku aja jooksul ja neid saab edastada e-posti teel seotud organisatsioonidele. Kogutud andmed on mõeldud teie kohtumise broneerimistaotlustele, samuti kontaktitaotlustele ja uudiskirjale vastamiseks. Andmed on mõeldud ainult külastaja tuvastamiseks, kuna neid ei ole mingil juhul konkreetselt nõutud mis tahes tüüpi kliinilist teavet. Külastajate saadetud isikuandmeid säilitatakse ainult selleks, et võimaldada isiku tuvastamist teie taotluse eesmärkide saavutamiseks vältimatult vajaliku aja jooksul. Pärast seda ajavahemikku andmed kõrvaldatakse. Veebileht eeldab, et kogutud isikuandmed on tõesed ja täpsed ning need on kasutusele võtnud nende vastav omanik või juhul, kui sisestamise viivad läbi kolmandad isikud, et need on eelnevalt nende poolt heaks kiidetud. Seaduse kohaselt tagatakse külastajatele õigus tutvuda, ajakohastada ja parandada oma isikuandmeid, samuti õigus seista vastu nimetatud andmete käsitlemisele kirjaliku taotluse alusel, mis on suunatud uudised24.online, 63209 Marta Mission Alexandertown, AR 24793. Andmete edastamine Saidi nimi saab edastada külastajate sisestatud isikuandmeid kolmandatele isikutele, sealhulgas kliinikutele / arstidele, eelnevalt tuvastatud ja külastaja teadmistele. Küpsiste poliitika Saidi nimi. See ei kasuta küpsiseid otse teie külastajatelt mis tahes tüüpi teabe kogumiseks. Kasutage siiski mõnda Google Analyticsi küpsist (Google’i aruandetööriist, mis võimaldab teil saidi külastuste kohta statistikat saada). Nende Google Analyticsi küpsiste ainus eesmärk on salvestada statistilisi andmeid, mis on seotud külastuste voo ja nende omadustega. Google Analyticsi küpsised saadavad andmeid ainult serverisse, kuhu domeen on installitud, mis muudab need selle domeeni omandiks. Neid andmeid ei saa muuta ega taastada ükski teenus ega muu domeen. Nende vahenditega saadud teave ei võimalda isikuandmete kontrollimiseks luua seoseid kasutaja IP-aadressi tasemel. Lisateavet Google Analyticsi andmepoliitika kohta leiate aadressilt www.google.com/policies/privacy/partners/. Privaatsuspoliitika muudatused uudised24.online jätab endale õiguse igal ajal ja ette teatamata ning viivitamata seda privaatsuspoliitikat osaliselt või tervikuna muuta, lisada või kehtetuks tunnistada. Küsimused Kui teil on küsimusi saidi kasutustingimuste ja privaatsuspoliitika kohta, saatke meile e-kiri [email protected]